جست‌و‌جوی همه منابع

۱- اولین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت های پژوهشی؛ سیاست‌ها و ابزارهای تخصصی»

با حضور:

 • دکتر کاوه بازرگان، متخصص تعامل انسان و رایانه 
 • دکتر علی خورسندی طاسکوه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۲- دومین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛ قالب‌های بدیل»

با حضور:

 • دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر عباس وریج کاظمی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۳- سومین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت های پژوهشی؛ قواعد و هنجارها»

با حضور:

 • دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات

چهار‌شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۴- چهارمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛ ویژگی‌ها و اقتضائات گذر»

با حضور:

 • دکتر هادی خانیکی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 • دکتر سید‌حسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۵- پنجمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«شهر مجازی علم ایران»

با حضور:

 • دکتر سید سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دکتر یونس شکرخواه، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه تهران

چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۶- ششمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ سنجش و ارزشیابی و چالش‌های یادگیری الکترونیک»

با حضور:

 • دکتر فرهاد سراجی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • دکتر عیسی رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۷- هفتمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ چالش‌ها و راهکارهای سنجش کلاس درس الکترونیکی»

با حضور:

 • دکتر آیین محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فریدون شعبانی‌نیا، استاد دانشگاه شیراز

سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۸- هشتمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«آموزش عالی بین‌المللی مجازی؛ چالش‌ها، الزامات و فرصت‌ها»

با حضور:

 • دکتر محمد‌علی ابراهیمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور
 • دکتر مریم پناهی، دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

سه‌شنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۹- نهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«هوش مصنوعی و آینده دانشگاه‌ها»

با حضور:

 • دکتر شاهین روحانی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پژوهشکده میکروالکترونیک

دوشنبه ۷مهرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۰- دهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ الزامات و به-روش‌ها»

با حضور:

 • دکتر عباس بازرگان، استاد تمام مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی دانشگاه تهران

دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۱- یازدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ نوآوری‌ها و چشم‌اندازها»

با حضور:

 • دکتر محمود مهرمحمدی، استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۲- دوازدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«تولید محتوای الکترونیکی»

با حضور:

 • دکتر سید علی اکبر صفوی، استاد مهندسی سیستم‌ها و کنترل دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ابران(یادا)

سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۳- سیزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ استراتژی‌‌های تدریس و کلاس‌داری در محیط آنلاین»

با حضور:

 • دکتر الهام اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص یادگیری الکترونیکی
 • دکتر احسان طوفانی ‌نژاد، متخصص تکنولوژی آموزشی و محقق مهمان دانشگاه استرالیای جنوبی و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

چهار‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۴- چهاردهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«تولید محتوا و نشر الکترونیکی»

با حضور:

 • حمیدرضا صنیعی، کارشناس محتوا و نشر دیجیتال و مدیرعامل شرکت توسعه و فناوری آوید
 • حبیب‌الله حبیبی فهیم، معاون توسعه و برنامه‌ریزی باغ کتاب تهران

چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۵- پانزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«ابزارها و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای آموزش الکترونیکی»

با حضور:

 • دکتر بیژن عرب یزدی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات

 ۱۶- شانزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های آموزشی؛ یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین»

با حضور:

 • داریوش نوروزی، استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • سید ابراهیم ابطحی، نایب رئیس انجمن انفورماتیک ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۷- هفدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«یادگیری الکترونیکی؛ پارادایم آینده یادگیری»

با حضور:

 • سید امید فاطمی، رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران

چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۸- هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران»

با حضور:

 • دکتر شهیندخت خوارزمی، عضو هیئت مؤسس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
 • دکتر همایون شهریاری، استاد و پژوهشگر

چهار‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۱۹- نوزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی»

با حضور:

 • محبوبه تقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرس آموزش الکترونیکی

چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات
۲۰- بیستمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

«فعالیت‌های فرهنگی؛ دگردیسی قالبی یا بنیادین؟»

با حضور:

 • عبدالله صلواتی، دانشیار و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

گزارش                   پوستر                    مشاهده در آپارات