جست‌و‌جوی همه منابع

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی

 

رؤسای پیشین:

دکتر حسین میرزائی

(از ۱۳۹۴/۶/۲۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

 

دکتر حسین ابراهیم آبادی

(از ۱۳۹۲/۱۱/۷ تا ۱۳۹۴/۶/۲۷)

 

دکتر محمدرضا حاتمی

(از ۱۳۹۰/۴/۸ تا ۱۳۹۲/۱۱/۶)

 

دکتر علی‌اکبر علیخانی

(از ۱۳۸۵/۵/۲۲ تا ۱۳۹۰/۴/۷)

 

دکتر محمدباقر خرمشاد

(از ۱۳۸۴/۵/۲۷ تا ۱۳۸۵/۵/۲۱)

 

دکتر هادی خانیکی

(۱۳۸۲/۱۲/۶ تا ۱۳۸۴/۵/۲۶)