جست‌و‌جوی همه منابع

جدول شماره ۱: رشته های دکتری و آمار دانشجویان دکتری مؤسسه

سال ورود نوع پذیرش سیاستگذاری فرهنگی جامعه شناسی فرهنگی اندیشه سیاسی جمع‌کل ورودی
۹۰ روزانه ۲ ۱۱ که ۲ نفر دفاع کرده اند
شبانه ۳
بورسیه وزارت علوم ۶
۹۱ روزانه ۳ ۳ ۳ ۱۴
بورسیه وزارت علوم ۲ ۲
بورسیه سپاه ۱
۹۲ روزانه ۳ ۳ ۲ ۱۱
بورسیه وزارت علوم ۲ ۱
۹۳ روزانه ۳ ۳ ۳ ۱۲
حوزه کاربرد ۲
انتقال از خارج به داخل ۱
جمع کل ۲۴ ۱۴ ۱۰ ۴۸

 

جدول شماره ۲: اسامی و عناوین رساله های دانشجویان دکتری پژوهش محور مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را به روشنی نشان می دهد.

عنوان پایان نامه- طرحنامه نام و نام خانوادگی ردیف
نقش و جایگاه آموزش عالی در کاهش خشونت و ترویج فرهنگ صلح. زینب صدوقی ۱
مدل سازی سیاستی تحول فرهنگی در دانشگاه با رویکرد بومی (اسلامی- ایرانی) . علی جوادی جورتانی ۲
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازمان های مردم نهاد در افق ۱۴۰۴٫ علیرضا رحیمی کیا ۳
بررسی روند تغییرات نگرش نسل سوم انقلاب در زمینه مقبولیت نظام سیاسی،اعتماد سیاسی، پنداشت اثربخشی سیاسی و تغییر گروه های مرجع در دهه ۱۳۸۰و ارائه راهکارهای سیاستی برای ایجاد تغییرات نگرشی مطلوب. علی قادری ۴
ارزیابی سیاستگذاری توسعه علوم انسانی در عرصه فرهنگ در جمهوری اسلامی. سمانه بایرامی خانشیر ۵
مطالعه سبک زندگی فرهنگی دانشجویان با هدف ارائه الگوی مطلوب. لیلا باقری ۶
تحلیل گفتمان های تحول در وضعیت اجتماعی زنان در ۳ دهه اخیر با تأکید بر نهادهای سیاستگذاری در ایران. عاطفه خادمی ۷
نگاهی سیاستگذارانه به نقش و جایگاه آموزش عالی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مهدی طاهری ۸
بایسته های سیاستگذاری فرهنگی در حوزه آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آینده پژوهی تمدنی انقلاب اسلامی. سیدمجیدمطهری نژاد ۹
الزامات تحول سبک زندگی ایرانیان در تحقق اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴٫ میثم صفائیان ۱۰
« تحلیل ساز و کارهای چیرگی سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و ارائه راهکارهای سیاستی؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران » علیرضا محمدی ۱۱
عوامل مؤثر بر تفوق اسلام سیاسی در فرایند باز تولید فرهنگ سیاسی در ایران معاصر (۱۳۶۵-۱۳۴۰) جواد قربانی اتانی ۱۲
ارزیابی سیاست ها و فعالیت های نهادهای فرهنگی در زمینه تربیت نامحسوس در دانشگاه های دولتی مهدی مزینانی ۱۳
تحلیل تطبیقی مفهوم حکومت مطلوب در آراء و اندیشه های سیاسی متفکران اسلام گرا؛ مطالعه موردی؛ کشورهای مصر، تونس و بحرین. صادق زینالی ۱۴
سنجش اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر و نتایج آن برای آموزش عالی. مسعود اعتصامی ۱۵
 الگوی عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری و اعتباربخشی نظری آن. مهدی فیروزکوهی ۱۶
بررسی سیر تحولات گفتمان «اسلامی شدن دانشگاه» در ایران بعد از انقلاب (۹۵-۵۷). صادق آبسالان ۱۷
تبیین فرایند تکامل هویت حرفه ای در بین دانشجویان دکتری علوم اجتماعی در ایران: ارائه و آزمون مدل. قاسم جعفری ۱۸
شناخت و ارزیابی بهره برداری از پژوهش های علوم اجتماعی در سیاست گذاری فرهنگی آموزش عالی در ایران و ارائه راه حل امیر خالقیان ۱۹
تحلیل پدیدار شناختی زیست جهان فرهنگی دانشجویان ایرانی. مژگان خوشنام ۲۰
سیر تحول مفهوم خانواده در ذهنیت دانشجوی ایرانی در سه دهه گذشته. ماریا رحیمی ۲۱
بین المللی شدن آموزش عالی ایران به مثابه سیاست فرهنگی. محمد نیک بین ۲۲
بررسی نقش و تأثیر عوامل و شاخص های فرهنگی بر قدرت رقابت و بهره وری کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران. سید حسن هاشمیان فر ۲۳
نسبت جهانی شدن فرهنگی و آموزش عالی در ایران (مطالعه تهدیدها و فرصت ها) علیرضاصالحی ۲۴
سیاستگذاری فرهنگی در ورزش؛ ایده ها و راهبردهایی برای سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی در ایران عباس قشمی میمند ۲۵
سواد دانشگاهی؛ شناخت چالش ها و راهبردهای توسعه ی آن در آموزش عالی ایران. علیرضاپیروزان ۲۶
زمینه های فکری تحول در گرایشهای سیاسی دانشجویان در ایران ۹۲-۶۸٫ احسان زاهدی کیا ۲۷
تأثیر اندیشه فارابی بر اندیشه ابن میمون و پیامد آن بر اندیشه سیاسی و اجتماعی اشتراوس. خالد شیخ الاسلامی ۲۸
سنخ شناسی سبک های دینداری دانشجویان: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاههای ایلام بهروزسپیدنامه ۲۹
بررسی زمینه های شناختی و فرهنگی همبستگی ملی و چگونگی ارتقای آن در میان دانشجویان بلوچ، کرد و ترکمن در دانشگاه های تهران. سبحان محمودزاده رضایی ۳۰
تبارشناسی جامعه شناسی حوزه عمومی دوره جمهوری اسلامی ایران محمود اسماعیل نیا ۳۱
فرایند جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام؛ مطالعه تطبیقی بین دانشگاهی. امید محمدزاده ۳۲
شبکه های اجتماعی و سبک زندگی: مطالعه موردی الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاههای تهران. محمدصادق افراسیابی ۳۳
هویت و فرهنگ: مطالعه موردی هویت شهری و فرهنگ شهری در تهران. فاطمه اصلان زاده ۳۴
چگونگی شکل گیری سوژه های سیاسی در دانشگاه (بررسی موردی: دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی علامه طباطبایی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران). حامد طاهری کیا ۳۵
تحلیل سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بومی سازی علوم انسانی. سردار فتوحی ۳۶
سیاست های فرهنگی و شهری در حوزه بازار و مراکز خرید و پیامدهای آن در شهر تهران. معصومه احمدی ملک کیان ۳۷
تأثیر تحول هویت بر رابطه خود و دیگری در جنبش های دانشجویی ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۰). سیدمحسن موسوی زاده جزایری ۳۸
ظرفیت‌های هنجاری اندیشه سیاسی برای بازاندیشی جایگاه آموزش عالی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی. الهام حبیبی ۳۹
چگونگی تعلیم و تربیت در اندیشه سلفی های تکفیری نوژن اعتضادالسلطنه ۴۰
مجازی شدن و فرهنگ دانشگاهی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران) فاطمه لولایی ۴۱
تحلیل سیاست های آموزش عالی ایران (سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ ش) سهیل توانا ۴۲
تحلیل جایگاه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در جامعه شناسی آکادمیک. یاسر محمدخانی ۴۳
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان. نریمان یوسفی ۴۴
عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگان (مطالعه موردی: شهرداری تهران) مصطفی منتظرالمهدی ۴۵
ارزیابی تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در ایران و ترکیه. مسعود شفیعی چافی ۴۶
بررسی و واکاوی معانی ذهنی دانشجویان از تمدن غربی و ارائه الگوی مفهومی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران. رضا کاوند ۴۷
سیاستگذاری تربیتی ارتباط عفیفانه در دانشگاه‌ها با توجه به دریافت دانشجویان. سیدعبدالرسول علم الهدی ۴۸