جست‌و‌جوی همه منابع

دومین همایش از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران
(از شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۴۱)

 

آدرس الکترونیکی ارسال آثار: madresehdaneshgah@iscs.ac.ir

معرفی و محورهای همایش

دریافت پوستر همایش

برنامه سخنرانی‌های همایش

دریافت فایل صوتی همایش
اولین همایش از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران

(از تأسیس دارالفنون تا دانشگاه تهران)

دانلود مجموعه مقالات

معرفی همایش

برنامه زمان بندی همایش

نشست‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این همایش را با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مرکز نشر دانشگاهی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، انجمن جامعه‌شناسی ایران و  انجمن آموزش عالی برگزار می‌کند.