جست‌و‌جوی همه منابع

 

معرفی همایش و نشست خبری

برنامه همایش

پوستر همایش

اعضای کمیته علمی

ورود به نشست‌های همایش

 

مشارکت کنندگان: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان – مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – پردیس البرز دانشگاه تهران – یونسکو
زمان دریافت مطالب ارسالی: ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹
زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

رئیس همایش: دکتر پرویز قزلباش
دبیر همایش: دکتر مهرداد حمیدی
اعضای کمیته علمی: مشاهده
وبسایت: www.idsymp.ir
ایمیل: info@idsymp.ir

آدرس دبیرخانه: زنجان – خیابان صفا – بالاتر از کلینیک شفیعیه – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن: ۳۳۴۴۵۹۰۳ ۰۲۴     دورنگار: ۳۳۰۱۸۶۲۳ ۰۲۴

 

محورهای همایش

 

اجماع ملی برای توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در مؤسسات علم و فناوری کشور

 • تعیین افق و چشم اندازهای ملی پیش‌رو برای پیشرفت در میان‌رشته‌‌ای‌ها
 • اختصاص منابع مالی کافی در پیشبرد برنامه‌های میان رشته‌ای‌ها
 • وضع قوانین و سیاست‌های تسهیل‌گر ملی در قالب سند نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع سلامت کشور و برنامه‌های توسعه پنج ساله
 • وضع قوانین و مقررات تسهیل‌‌گر در بخش‌های حاکمیتی عمل و فناوری از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • وضع مقررات پشتیبان و تسهیل‌گر در دانشگاه‌ها و مؤسسات علم و فناوری کشور

فرهنگ‌سازی برای توسعه میان‌رشته‌ای در علوم پزشکی

 • شناسایی و توصیف تجارب موفقیت‌آمیز در توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در داخل و خارج از کشور
 • تقویت فرهنگ کار تیمی و گروهی میان حوزه‌های تخصصی متفاوت
 • برگزاری نشست‌های علمی با هدف ترویج رویکردهای میان‌رشته‌ای
 • شبکه‌سازی میان کنشگران و ذی‌نفعان متنوع و متفاوت در اجتماعات علمی، فناورانه، غیر دولتی و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی
 • انتشار مجلات متربط با هدف ترویج رویکرد میان‌رشته‌ای در علم و فناوری

آینده‌اندیشی برای هدایت کارکردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی به سوی میان‌رشته‌ای‌ها

 • آشنایی با تجارب و راهکارهای توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در  برنامه‌های آموزشی
 • آشنایی با تجارب و راهکارهای توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در برنامه‌های پژوهشی
 • آشنایی با تجارب و راهکارهای توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در برنامه‌های نوآورانه و فناورانه
 • آشنایی با تجارب و راهکارهای توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در ارائه خدمات بالینی و سایر خدمات دانشگاه‌ها

نقش بخش خصوصی در توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در علوم پزشکی

 • بررسی نیازهای بخش خصوصی در توسعه برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه میان‌رشته‌ای‌
 • بررسی ظرفیت‌های بخش خصوصی برای جذب منابع انسانی دانش‌آموخته در حوزه میان‌رشته‌ای‌ها
 • آشنایی با چالش‌های بخش خصوصی در توسعه و به کارگیری خدمات علمی و فناورانه میان‌رشته‌‌ای

 

 

دریافت پوستر همایش