جست‌و‌جوی همه منابع

موافقتنامه تخصیص و اعطاء وجوه حمایتی بابت انجام طرح‌های فناورانه به منظور حمایت از “برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور” که در راستای اهداف و سیاست‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و تنظیم شد از اینجا قابل دریافت است.