جست‌و‌جوی همه منابع

همایش‌های حمایت شده

کد همایش مجري عنوان قرارداد نوع قرارداد تاریخ انعقاد
۱ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي مردمسالاري ديني مشاركت در برگزاري همايش ۸۵
۲ مؤسسه توسعه علوم انساني ايران ۱۴۰۰ و آينده‌پژوهي مشاركت در برگزاري همايش ۸۵
۴ دانشگاه امام صادق (ع) به سوی مرجعیت علمی مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۵ انجمن زنان پژوهشگر تاریخ زن در تاريخ اسلام مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۶ دانشگاه بوعلي همدان تبيين جايگاه تكنولوژي آموزشي در نظام تعليم و تربيت مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۸ دانشگاه امام صادق (ع) ارتباطات اسلامی ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۹ دانشگاه امام صادق (ع) پوشش، دين و جامعه مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۰ وزارت علوم جشنواره نشريات دانشجويي سراسر كشور مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۱ موسسه مطالعات ملي به نمایندگی دکتر علی کریمی نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۲ مركز تحقيقات دانشگاه امام‌صادق جوانان و حوزه حقوق مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۳ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي آسيب‌شناسي مسائل خانواده مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۴ مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي به نمايندگي دكتر سيدضياء هاشمي روانشناسي اجتماعي در ايران و نقش دكتر كاردان در رشد و توسعه آن مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۵ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي به نمايندگي آقای محمد سلگی دوازدهمين جشنواره پايان نامه‌هاي دانشجويي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۶ موسسه مطالعات ملي به نمایندگی دکتر گودرزی ايران فرهنگي: گذشته، حال و آينده مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۷ دانشگاه امام خميني به نمایندگی دکتر نوازني سيدجمال‌الدين اسدآبادي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۸ انجمن مطالعات درسي ايران به نمايندگي دكتر محمود مهرمحمدی همايش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران: جهاني‌شدن و بومي ماندن برنامه درسي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۹ انجمن آموزش عالي به نمايندگي دكتر ابراهیم صالحی عمران نظارت و ارزيابي آموزش عالي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۲۰ معاونت دانشجويي-فرهنگي دانشگاه شيراز- به نمایندگی مريم نعمت‌اللهي هنرهاي صناعي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۲۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به نمايندگي دكتر بهرام نوازني ايران و تحولات معاصر مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۲ انجمن روابط بين الملل اخلاق در آموزش و پژوهش رشته روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۳ انجمن علوم سياسي به نمايندگي دكتر شيرخاني وضعيت پژوهش علوم سياسي و روابط بين‌الملل در ايران مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۴ دانشكده حقوق دانشگاه تهران به نمايندگي دكتر الهه کولایی مطالعات منطقه‌اي بنيادهاي نظري و كاربرد آن براي ايران مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۵ دانشگاه مذاهب اسلامي به نمايندگي آقاي عبدالحميد طالبي نقش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امر به معروف و نهي از منكر مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۶ مركز مطالعات بين‌المللي ديني به نمايندگي آقاي دكتر نوربخش دين و همزيستي مسالمت‌آميز مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۷ انجمن آموزش عالي ايران به نمايندگي دکتر یدا… مهر علي‌زاده دانشگاه، دانشجو و نيازهاي جامعه مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۸ انجمن علوم سياسي به نمايندگي دكتر محمدعلي شيرخاني ايران، سياست و آينده شناسي مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۹ انجمن ايراني تاريخ به نمايندگي دكتر  سیمین فصيحي آموزش و پژوهش تاريخ در ايران، آسيب‌ها و راهكارها مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۰ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نمايندگي دكتر حمیدرضا عظمتي روش‌هاي نوين آموزشي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۱ مؤسسه كودك و صلح پايدار به نمايندگي سيد محمدهادي حسام‌زاده حجازي صلح و وحدت: ويژه كودكان و نوجوانان كشورهاي اسلامي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۲ انجمن زنان پژوهشگر تاريخ به نمايندگي سمانه قديمي زن در تاريخ اسلام ۲ مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۳ دانشگاه شهيد باهنر كرمان به نمايندگي اقاي محسن نادري تمدن شناخت مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۴ دانشگاه كاشان به نمايندگي دكتر مهران سهراب‌زاده تحول در علوم انساني مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۵ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي دكتر ارسلان قرباني وضعيت نظام بين‌المللل موجود و نظام بين‌المللل مطلوب مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۶ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي دكتر ارسلان قرباني اسلام و روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۷ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي دكتر ارسلان قرباني هويت ملي و مذهبي ايرانيان در دوره صفويه و تأثير آن بر روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۸ دانشگاه تربيت دبير رجايي به نمايندگي دكتر حميدرضا عظمتي روش‌هاي نوين آموزشي (سومين همايش) مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۹ انجمن ايراني تاريخ به نمايندگي دكتر حسن زنديه مسكويه مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۴۰ دانشگاه كاشان به نمايندگي دكتر سيدجواد ساداتي‌نژاد تروريسم دولتي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۴۱ دانشگاه زاهدان به نمايندگي دكتر احمد ناصري حسابداري ايران مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۲ انجمن آموزش عالي ايران به نمايندگي دكتر مهرعلي‌زاده مديريت، آينده‌نگري، كارآفريني و صنعت در آموزش عالي مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۳ انجمن علوم سياسي به نمايندگي دكتر مقصودي رويكرد ايراني به دانش سياست مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۴ انجمن علمی انقلاب اسلامی به نمایندگی دکتر حسین‌زاده نشست سالیانه مجمع عمومی انجمن علمی انقلاب اسلامی گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۵ دبیرستان فرهنگ به نمایندگی دکتر دلاور چشم‌انداز ایران اسلامی در ۱۴۰۴ (در گستره شهر تهران) مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی دکتر عظمتی همایش ملی آموزش مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۷ انجمن روابط بین‌الملل به نمایندگی دکتر قربانی شیخ‌نشین نظریه‌پردازی اسلامی ایرانی و روابط بین‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۸ مؤسسه مطالعات ملی به نمایندگی دکتر بابایی سارویه هویت ملی و جهانی شدن مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۴۹ انجمن علوم سیاسی به نمایندگی دکتر مقصودی یادمان فرهیختگان دانش سیاست مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۰ انجمن ژئوپلتیک شیعه به نمایندگی دکتر احمدی ژئوپلتیک شیعه مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۱ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی دکتر  رستمی جگرلویی روانشناسی تربیتی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۲ انجمن ایرانی تاریخ به نمایندگی دکتر اسماعیل حسن‌زاده فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره سلجوقی مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۳ انجمن جامعه‌شناسی به نمایندگی دکتر قانعی‌راد پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۴ دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی دکتر ملانظر ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۵ فصلنامه مطالعات بين‌الملل به نمايندگي آقاي مهدي طاهري همايش بين المللي گفتگو براي صلح، امنيت و حقوق بشر مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۶ موسسه پژوهشي شبستان به نمايندگي آقاي بابك داريوش همايش جامعه، معماري و شهر مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۷ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی ترويج علم مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۸ جهاد دانشگاهي واحد الزهرا به نمايندگی خانم سکینه مفتاح خانواده پايدار جامعه متعالي مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۵۹ انجمن روانشناسی تربیتی ایران به نمایندگی خانم افسانه لطفی روان‌شناسی مدرسه مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۰ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات به نمایندگی هادی خانیکی نقد و بررسی آثار مؤسسه مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی علی‌رضا کوهکن نظام بین الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۱ دانشگاه تهران به نمایندگی حسین محمودیان هشت دهه علوم اجتماعی در ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۲ انجمن زنان پژوهشگر تاريخ به نمايندگي ندا رسولی زن در تاریخ محلی ایران ـ منطقه جنوب مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۳ معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی به نمایندگی حسین سراج‌زاده ضرورت گفتگو در علوم انسانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۴ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی محمد امین قانعی‌راد جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۵ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی ترویج علم مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۶ جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی واحد البرز هفتمین همایش نوروپیسکولوژی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۷ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی محمد امین قانعی‌راد کنکاش مفهومی و نظری درباره ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۸ سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به نمایندگی عماد ابراهیمی مناظره دانشجویان ایران مدل ISDC مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۹ دبیرخانه سلسله نشست‌های جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی به نمایندگی محمود حبی جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۷۰ پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به نمایندگی فخری جمشیدی اخلاق و جامعه ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۱ دبیرخانه دائمی تئاتر دانشگاهی ایران به نمایندگی بهنام نوایی سلسله نشست‌های نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۷۲ رایزنی ایران در مالزی به نمایندگی قنبری باغستان جایگاه و معاونت دانشگاهی در نظام آموزش عالی مالزی/ نقد و بررسی تجربه دانشگاه‌های تحقیقاتی مالزی در ۱۰ سال گذشته مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۳ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به نمایندگی خسرو قبادی فرهنگ دانشگاهی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۴ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی عمومی‌سازی علم، فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۵ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهراء به نمایندگی مرتضی شیری فرهنگ و آسیب‌شناسی روانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۹۵ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به نمایندگی محمد رضایی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۹۶ انجمن علوم سیاسی ایران به نمایندگی علی مرشدی‌زاد وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۹۷ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی به نمایندگی یوسف محمدی‌فر علوم اجتماعی و زندگی شهری مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۹۸ رایزنی ایران در روسیه به نمایندگی احمد غلامی روابط ایران و روسیه- شرق‌شناسی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۹۹ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی حسین سراج‌زاده جامعه ایرانی و جامعه‌شناسی پدیداری: تحلیل و ارزیابی جامعه‌شناسی پیتر برگر مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۱۰۰ دانشگاه خوارزمی به نمایندگی فاطمه جواهری ضرورت گفتگو در علوم انسانی: جهانی‌سازی علوم انسانی- اجتماعی مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۱ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی محمد رضایی جامعه‌شناسی تاریخی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۲ رایزنی ایران در هند به نمایندگی سیدمحمدرضا خلیلی اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل با تأکیدبر مدل‌های توسعه و پیشرفت هند- بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران آب در هند: تجربه ای برای ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۳ رایزنی علمی ایران در چین، ژاپن و کره جنوبی به نمایندگی یوسف حجت تجارت دانشگاهی دانشجویان ایرانی در چین- بررسی کیفیت دانشگاهی چین در سه سطح دانشگاه، رشته و زیر رشته مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۴ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی تاب‌آوری محیط زیستی در شهرهای ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۵ انجمن علمی مطالعات صلح ایران به نمایندگی مجتبی مقصودی چیستی صلح، مبانی مفهومی – نظری و چشم‌اندازهای راهبردی مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۶ انجمن انسان‌شناسی به نمایندگی مهرداد عربستانی تاریخ فرهنگی علم و آموزش عالی مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۷ موسسه فرهنگی و انتشاراتی نگارستان اندیشه در جستجوی خانه دوم مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۸ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی یونس اکبری پژوهش اجتماعی – فرهنگی در جامعه ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۰۹ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی یونس اکبری فاز دوم همایش پژوهش اجتماعی – فرهنگی در جامعه ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۱۰ انجمن عصب روان‌شناسی ایران به نمایندگی دکتر محمدرضا جلالی هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوزی شناختی مشاركت در برگزاري همايش ۹۶
۱۱۱ موسسه رحمان به نمایندگی پیمان مغازه امید اجتماعی ایران مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۲ انجمن علوم سیاسی ایران به نمایندگی علی مرشدی‌زاد وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۳ دانشگاه علم و فرهنگ به نمایندگی عماد اشرفی مدرسه تابستانی علم و فرهنگ مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۴ سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به نمایندگی مهدی کاظمی خالدی مناظره دانشجویان ایران مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۵ اکبر فرجی ارمکی تحلیل مسائل و تأمین منابع مالی در آموزش عالی مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۶ انجمن انسان‌شناسی به نمایندگی مهرداد عربستانی سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب مشارکت در برگزاری همایش ۹۷
۱۱۷ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به نمایندگی دکتر مسعود شفیعی پیشبرد صنعت و دانشگاه مشارکت در برگزاری همایش ۹۸
۱۱۸ دانشکده علوم اجتماعی تهران به نمایندگی علی نوریان مدرسه علوم اجتماعی مشارکت در برگزاری همایش ۹۸
۱۱۹ انجمن جامعه‌شناسی به نمایندگی حمزه نوذری روز علوم اجتماعی مشارکت در برگزاری همایش ۹۸
۱۲۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی ایوب اسماعیل‌پور آموزش مشارکت در برگزاری همایش ۹۸

 

همایش‌های برون‌سپاری شده

کد همایش مجري عنوان قرارداد نوع قرارداد سال برگزاری
۱ انجمن جامعه شناسي ايران مسايل علوم اجتماعي ايران برگزاري همايش ۸۴
۲ دانشگاه امام صادق (ع) سيره سياسي پيامبر اكرم برگزاري همايش ۸۵
۴ انجمن علوم سياسي ايران وضعيت آموزش و پژوهش در رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل ايران برگزاري همايش ۸۵
۶ مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني بزرگداشت ابن خلدون برگزاري همايش ۸۵
۱۲ جهاد دانشگاهي واحد تهران روش‌شناسي مطالعات فرهنگي برگزاري همايش ۸۶
۱۹ انجمن جامعه‌شناسي ايران كنكاش مفهومي و نظري در چيستي جامعه شناسي ايران برگزاري همايش ۸۶
۲۰ انجمن جامعه‌شناسي ايران علم جهاني، علم بومي، امكان يا امتناع برگزاري همايش ۸۶
۲۲ انجمن علوم سياسي ايران آموزش علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران: چشم‌اندازها و راهكارها برگزاري همايش ۸۷
۲۵ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي دكتر مهدی ذاکریان روش‌ها و رهيافت‌هاي نوين در آموزش و پژوهش رشته روابط بين‌الملل برگزاري همايش ۸۷
۳۴ مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران به نمایندگی دكتر پيشگاهي فرد زنان، انقلاب اسلامي و تمدن سازي برگزاري همايش ۸۷
۳۵ دانشگاه امام صادق (ع) ايران و نظام بين الملل برگزاري همايش ۸۷
۷۱ وزارت علوم محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس برگزاري همايش ۹۱