جست‌و‌جوی همه منابع

هیئت علمی و همکاران پژوهشی

اعضای هیئت علمی

 • حسین ابراهیم‌آبادی

 • مهدی اسدی

 • اباذر اشتری مهرجردی

 • فیروزه اصغری

 • محمدحسین بادامچی

 • مرتضی بحرانی

 • فرهاد بیانی

 • ناصرالدین‌علی تقویان

 • مهدی حسین‌زاده فِرِمی

 • محمد حسینی‌مقدم

 • صدرا خسروی

 • جبار رحمانی

 • سیدابوالحسن ریاضی

 • سعیده سعیدی

 • آمنه صدیقیان بیدگلی

 • رضا صمیم

 • حامد طاهری‌کیا

 • رضا غلامی

 • لیلا فلاحتی

 • خدیجه کشاورز

 • محمدرضا کلاهی

 • رضا ماحوزی

 • علیرضا مرادی

 • علی میرزایی

 • رضا مهدی

 • سیدعبدالامیر نبوی

 • عباس وریج‌کاظمی

ebrahimabadi

حسین ابراهیم‌آبادی

رشته تحصیلی: علوم تربیتی
پست الکترونیک: ebrahimabadi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: مدیر گروه مطالعات آینده‌نگر

میز تخصصی: آینده نگری دانشگاه در ایران
علایق پژوهشی: مطالعات علم و آموزش عالی - مطالعات فضای مجازی و دانشگاه - سیاست‌گذاری فرهنگی - یادگیری الکترونیک - مطالعات فرهنگی واجتماعی فضای سایبر - مطالعات فرهنگی واجتماعی علم وآموزش عالی

دریافت متن کامل رزومه
asadi

مهدی اسدی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی
پست الکترونیک: asadi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات اجتماعی
میز تخصصی:
علایق پژوهشی:

دریافت متن کامل رزومه
ashtari

اباذر اشتری مهرجردی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی گرایش توسعه اجتماعی
پست الکترونیک: ashtari@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استاديار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات علم و فناوری
ميز تخصصی: مطالعات اجتماعی فناوری
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی توسعه - جامعه‌شناسی روستایی - مهاجرت معکوس - کنترل و کاهش دخانیات -جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی - توسعه روستایی

دریافت متن کامل رزومه
asghari

فیروزه اصغری

رشته تحصیلی: زبان‌شناسی
پست الکترونیک: asghari@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعاتی آینده‌نگر

میز تخصصی: بین‌الملی‌سازی آموزش عالی ایران
علایق پژوهشی: مطالعات بینافرهنگی در دانشگاه - دانشگاه و زنان - زبان‌شناسی اجتماعی - آموزش عالی

دریافت متن کامل رزومه
badamchi

محمدحسین بادامچی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: badamchi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات علم و فناوری

میز تخصصی:
علایق پژوهشی: مطالعات فناوری، مطالعات آموزش عالی، مطالعات توسعه

دریافت متن کامل رزومه
bahrani

مرتضی بحرانی

رشته تحصیلی: اندیشه‌های سیاسی
پست الکترونیک: bahrani@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات آینده‌نگر

میز تخصصی: چالش‌های میان رشته‌ای در ایران
علایق پژوهشی: فلسفه سیاسی، فلسفه اسلامی -عدالت

دریافت متن کامل رزومه
bayani011

فرهاد بیانی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
پست الکترونیک: f.bayani@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات علم و فناوری
علایق پژوهشی: جامعه شناسی علم و معرفت، جامعه شناسی دین، نظریه‌های اجتماعی، هستی‌شناسی و معرفت شناسی اجتماعی با تاکید بر رئالیسم انتقادی، روش‌شناسی کمی و کیفی در علوم اجتماعی، مسائل اجتماعی

دریافت متن کامل رزومه
taghavian

ناصرالدین‌علی تقویان

رشته تحصیلی: فلسفه‌ی آموزش و پرورش
پست الکترونیک: taghavian@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات آینده‌نگر

میز تخصصی: عدالت جنسیتی در آموزش عالی
علایق پژوهشی: فلسفه آموزش عالی و دانشگاه -مطالعات اجتماعی آموزش عالی - مطالعات هنر
انجمن‌های علمی: انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

دریافت متن کامل رزومه
hoseinzadeh

مهدی حسین‌زاده فِرِمی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی سیاسی
پست الکترونیک: mferemi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات اجتماعی

میز تخصصی: مطالعه کارکردهای گروه‌های دانشجوئی دانشگاه‌های دولتی بر چگونگی توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
علایق پژوهشی: مطالعه و رصد فعالیت‌های گروه‌های مختلف دانشجویی- مطالعه فرهنگ، سیاست و اجتماع جامعه ایرانی

دریافت متن کامل رزومه
hoseini 2

محمد حسینی‌مقدم

رشته تحصیلی: آینده‌پژوهی
پست الکترونیک: Moghadam@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات آینده‌نگر

میز تخصصی: بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران
علایق پژوهشی: آینده‌پژوهی، سیاست‌پژوهی علم و فناوری، سیاست‌پژوهی آموزش عالی، بین‌المللی و جهانی شدن آموزش عالی، دیپلماسی علم و فناوری، گردش نخبگان،

دریافت متن کامل رزومه
khosravi

صدرا خسروی

رشته تحصیلی: ارتباطات
پست الکترونیک: sadra.xosravi@gmail.com
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

میز تخصصی:
علایق پژوهشی: هویت، آموزش دانشگاهی، مطالعات فرهنگی فناوری

دریافت متن کامل رزومه
IMG_9108

جبار رحمانی

رشته تحصیلی: مردم‌شناسی
پست الکترونیک: rahmani@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: سرپرست گروه مطالعات علم و فناوری - مشاور رئیس در حوزه انتشارات

میز تخصصی: دانشگاه و محیط زیست
علایق پژوهشی: انسان‌شناسی آموزش عالی- محیط شناسی فرهنگی- مردم‌نگاری آموزش - انسان‌شناسی دین- فرهنگ و اسطوره در ایران شیعی انسان‌شناسی تشیع - مردم‌نگاری و مردم‌شناسی

دریافت متن کامل رزومه
1f4c9b18a8_image_-riazi

سیدابوالحسن ریاضی

رشته تحصیلی:جغرافیای انسانی
پست الکترونیک: riazi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات اجتماعی

میز تخصصی: خدمات دانشجویی
علایق پژوهشی: فلسفه جغرافیا - سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری

saidi

سعیده سعیدی

رشته تحصیلی: انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیک: saidi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات زنان

میز تخصصی: جنسيت، آموزش عالی و مهاجرت‌های بين‌المللی
علایق پژوهشی: مطالعات جنسيت- مهاجرت‌های بين‌المللی - زنان در آموزش عالی - دياسپورا - مهاجرت‌های غيرمتعارف - انسان‌شناسی و فرهنگ - سياست اجتماعی

دریافت متن کامل رزومه
95830003

آمنه صدیقیان بیدگلی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی سیاسی
پست الکترونیک: sedighian@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات اجتماعی

میز تخصصی: مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی علم- مسایل اجتماعی - جامعه‌شناسی سیاسی و انقلاب

دریافت متن کامل رزومه
samim-0

رضا صمیم

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: reza.samim@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات فرهنگی

میز تخصصی: تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی
علایق پژوهشی: مطالعات فرهنگی - جامعه‌شناسی فرهنگی - جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی - جامعه‌شناسی هنر

دریافت متن کامل رزومه
taheri

حامد طاهری‌کیا

رشته تحصیلی: سیاست‌گذاری فرهنگی
پست الکترونیک: kia.erhut@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

علایق پژوهشی: مطالعات دیجیتال، مطالعات ایران، مطالعات آستانه، مطالعات فرهنگی، روش پساکیفی

دریافت متن کامل رزومه
دکتر غلامی

رضا غلامی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: رئیس مؤسسه از دی‌ماه 1400

falahati

لیلا فلاحتی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی (جنسیت و توسعه)
پست الکترونیک:falahati@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات زنان

میز تخصصی: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جنسیتی در آموزش عالی ایران
علایق پژوهشی: جنسیت و توسعه - مطالعات زنان - توانمند سازی - رفتارهای اقتصادی

keshavarz

خدیجه کشاورز

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: keshavarz@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: مدیر گروه مطالعات زنان

میز تخصصی: زنان در دانشگاه‌ها تهدیدها و فرصت‌ها
علایق پژوهشی: جنسیت و آموزش عالی - مسائل دختران دانشجو

دریافت متن کامل رزومه
kolahi

محمدرضا کلاهی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی (گرایش نظری-فرهنگی)
پست الکترونیک:kolahi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: مدیر گروه مطالعات اجتماعی از 96/04/17 تا کنون.

میز تخصصی: اخلاق و آموزش عالی پسا استعماری
علایق پژوهشی: تحولات نسلی دانشگاه - جامعه شناسی علم و آموزش عالی - جامعه‌شناسی دین - جامعه‌شناسی اخلاق - مطالعات شرق‌شناسی و پسااستعماری - تحليل روایت؛ تحليل داستان زندگی؛ تحليل زندگی‌نامه

دریافت متن کامل رزومه
mahouzi

رضا ماحوزی

رشته تحصیلی: فلسفه
پست الکترونیک: mahoozi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات فرهنگی - معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

میز تخصصی: فلسفه دانشگاه
علایق پژوهشی: فلسفه دانشگاه - فلسفه علم - فلسفه هنر - فلسفه فرهنگ

دریافت متن کامل رزومه
02085

علیرضا مرادی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
پست الکترونیک: moradi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات فرهنگی

میز تخصصی: مطالعات تاریخی انتقادی دانشگاه
علایق پژوهشی: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی ادبیات ، جامعه شناسی هنر، مطالعات تاریخی-انتقادی، تاریخ اجتماعی ایران

دریافت متن کامل رزومه
03258

علی میرزایی

رشته تحصیلی: فلسفه
پست الکترونیک: Mirzaee@iscs.ac.ir
مرتبه علمی:
سمت در مؤسسه: معاون اداری- مالی و مدیریت منابع مؤسسه

دریافت متن کامل رزومه
mahdi

رضا مهدی

رشته تحصیلی: آموزش عالی (برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی)
پست الکترونیک: mahdi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات آینده‌نگر، مدیر آموزش مؤسسه از اسفند 1392 تا کنون

میز تخصصی: الگوی تحول دانشگاه موجود به دانشگاه کارآفرین
علایق پژوهشی: برنامه‌ریزی راهبردی آموزش عالی - دانشگاه نسل سوم - آینده‌پژوهی - مدیریت کیفیت - طراحی و بهبود روش‌ها و سیستم‌ها - آموزش - ارزشیابی - حل مسأله

دریافت متن کامل رزومه
nabavi

سیدعبدالامیر نبوی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی
پست الکترونیک: nabavi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: عضو گروه مطالعات اجتماعی، دبیر علمی جشنواره بین‌المللی فارابی از اردیبهشت 1395 تاکنون

میز تخصصی: سیاست‌ورزی و تحولات دانشجویی
علایق پژوهشی: تاریخ جنبش‌های دانشجویی در ایران - مطالعات اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها در ایران - جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه

دریافت متن کامل رزومه
kazemi

عباس وریج‌کاظمی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی فرهنگی و نظری
پست الکترونیک: kazemi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
سمت در مؤسسه: مدیر گروه مطالعات فرهنگی

میز تخصصی: تغییرات فرهنگی دانشگاه
علایق پژوهشی: - مطالعات آموزش عالی - مطالعات فرهنگی - تغییر فرهنگی - جامعه‌شناسی دين و روشنفكران - مطالعات فرهنگی و شهر - مطالعات زندگی روزمره

دریافت متن کامل رزومه

همکاران پژوهشی

 • اسمعیل خلیلی

khalili 2

اسمعیل خلیلی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: khalili@iscs.ac.ir

میز تخصصی: مطالعات معرفت و علم
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی علم