جست‌و‌جوی همه منابع

طرح‌های پایان یافته

کد طرح گروه مجري عنوان قرارداد سال شروع طرح سال اختتام طرح  توضیحات
۱ آينده نگر  محمد وحيدي بررسي چيستي فرهنگ علمي و شيوه‌هاي گسترش و استواري آن ۸۴ ۸۷
۵ فرهنگی  محمد فاضلي برررسي وضع موجود و چالش‌هاي آينده تشكل‌هاي فرهنگي دانشجويي ۸۳ ۸۶
۸ فرهنگی  عبدالحسين لاله گردآوي، تدوين، تحليل و ارزيابي سياست‌ها، برنامه‌هاي فرهنگي ۸۴ ۸۵
۱۰ آينده نگر  علي خورسندي مباني آموزشي توسعه علوم ميان‌رشته‌اي ۸۵ ۸۵
۱۲ آينده نگر  غلامحسين نهازي معرفي رشته‌هاي علوم انساني، دروس و سرفصل‌هاي آنها ۸۶ ۸۷
۱۳ اجتماعي  محمدجواد جاويد چيستي و چگونگي فعاليت شوراهاي صنفي و تشكل‌هاي دانشجويي ۸۵ ۸۶
۱۵ فرهنگی  محمد فاضلي بررسي احساس عدالت سازماني در بين اعضاي هيأت علمي زن ۸۴ ۸۵
۱۶ آينده نگر حمید احمدی بنيادهاي هويت ملي ایرانی ۸۵ ۸۷
۱۷ آينده نگر  مهدي محبتي ايران شناخت- بررسي، تحليل و بازشناسي انتقادي، نقش سهم و جايگاه ايران و ايرانيان در فرهنگ بشري از ظهور مادها تا پيدايش انقلاب اسلامي ۸۵ ۸۷
۱۸ آينده نگر  محمود سريع‌القلم بررسي تعامل فرهنگ سياسي و دموكراسي: مورد ايران ۸۵ ۸۷
۲۰ آينده نگر  خسرو باقري نوع‌پرست روش‌هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت ۸۵ ۸۸
۲۱ آينده نگر علی پایا ارزيابي تحليلي و نقادانه برخي از علل و عوامل توسعه نيافتگي علوم انساني و اجتماعي در ايران ۸۵ ۸۸
۲۲ فرهنگی  مهدي منتظر قائم بررسي اثرات رواج و كاربرد اينترنت در دانشگاه‌هاي ايران با تاكيد بر مفهوم سرمايه فكري ۸۵ ۸۷
۲۳ اجتماعي سيد هادي مرجايي مطالعه و بررسي عملكرد آموزشي، ارزش‌ها و نگرش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و آسيب‌هاي رواني مترتب بر دانشجويان غيربومي در مقايسه با دانشجويان بومي ۸۵ ۹۰
۲۵ آينده نگر  نعمت‌الله عزیزی توسعه کیفیت در برنامه‌ریزی آموزش عالی ۸۵ ۹۱
۲۶ فرهنگی  محمدجواد غلام‌رضا کاشی فضای دانشگاه، سیاست و ناسازه‌های هویتی در زندگی دانشجویی ۸۵ ۸۷
۲۷ آينده نگر علي خورسندي طاسكوه مبانی نظری و علمی گسترش علوم انسانی میان‌رشته‌ای ۸۵ ۸۷
۳۰ اجتماعي  سيدرحيم ابوالحسني كاركرد تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران ۸۵ ۸۸
۳۱ فرهنگی صلاح‌الدین قادری بررسي ابعاد هويت دانشجويان از ديدگاه جامعه شناسي ۸۵ ۸۷
۳۲ آينده نگر محمدتقي رهنمايي ظرفيت‌ها و نيازهاي توسعه علوم انساني در مقياس‌هاي ملي و منطقه‌اي كشور ۸۵ ۸۸
۳۳ آينده نگر  يحيي امامي بررسي شيوه‌هاي جديد توليد دانش و دلالت‌هاي آن براي علوم اجتماعي ايران ۸۵ ۸۶
۳۴ آينده نگر  سعيدرضا عاملي تمدن و علوم انساني با تاكيد بر تجربه تمدني ايراني ۸۸ ۸۹
۳۵ آينده نگر  سيدجواد طباطبايي تحليل و تبيين انديشه سياسي ۱۰ تن از انديشمندان مسلمان ۸۶ ۸۷
۳۷ آينده نگر  محمدجواد ناطق‌پور بررسي علل و عوامل عدم وجود دانشگاه‌هاي ايران در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي سالانه ۸۶ ۸۷
۳۸ فرهنگی مهران سهراب‌زاده مقايسه ذهنيت نسلي و بين‌نسلي در ميان نسل‌هاي دانشگاهي پس از انقلاب اسلامي ۸۶ ۸۷
۳۹ آينده نگر  مهدي محبتي علم و عالم در ادبيات فارسي از ظهور مادها تا روزگار معاصر ۸۷ ۸۷
۴۱ آينده نگر حاتم قادري انديشه‌هاي سياسي در ايران و اسلام ۸۶ ۸۶
۴۲ آينده نگر  جعفر جهاني بررسي ميزان اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي دوره كارشناسي علوم تربيتي (مديريت آموزشي) ۸۶ ۹۰
۴۳ آينده نگر  سعيد رضا عاملي طراحي نظام شهر مجازي دانشگاهي ايران ۸۶ ۸۷
۴۴ معاونت پژوهشی محمد احسان هوشمند تحليل گفتمان نشريات قومي دانشگاه‌هاي كشور ۸۶ ۰
۴۵ آينده نگر  محمود مهرمحمدي طراحي الگوي مناسب براي آموزش علوم انساني در دانشگاه‌هاي ايران ۸۶ ۸۷
۴۶ اجتماعي ابوالفضل مرشدي بررسي ميزان و اشكال سرمايه اجتماعي در كانون‌هاي فرهنگي ـ هنري دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران ۸۶ ۰
۴۷ آينده نگر     معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) به نمايندگي اصغر افتخاري روش‌شناسي علوم اجتماعي نقد سکولاریسم ۸۶ ۰
۴۸ آينده نگر مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق به نمایندگی رضا اکبری تهيه و تدوين مجموعه مقالات سيره سياسي پيامبر اكرم ۸۶ ۰
۵۰ فرهنگی  محمدرضا جلالي سنخ‌شناسی روابط و رفتار دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی در سطح تهران ۸۶ ۰
۵۴ آينده نگر  رضا شيرزادي انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۹
۵۵ آينده نگر محمدسالار کسرایی انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۹
۵۸ آينده نگر مهدی محبتی مولوي و مولوي شناسي ۸۶ ۸۷
۵۹ آينده نگر  منصور مير احمدي انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۷
۶۱ آينده نگر اسماعیل بیابانگرد ميزان و نحوه استفاده از رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي در دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران با تأكيد بر اعتياد به اينترنت و پيشرفت تحصيلي ۸۶ ۰
۶۳ آينده نگر  اميرمحمد حاجي يوسفي شيوه‌هاي نوين آموزش و پژوهش در رشته‌هاي علوم سياسي و روابط بين‌الملل در كانادا با نگاه به نظريه‌پردازي و توليد علم ۸۶ ۰
۶۴ آينده نگر مركز تحقيقات امام صادق (ع) عدالت سياسي در انديشه سياسي اسلام ۸۶ ۸۷
۶۵ آينده نگر  محمد یمنی‌دوزی سرخابی رويكردها و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي ۸۸ ۸۸
۶۷ فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: سیدضیاء هاشمی) سبك‌هاي فراغتي دانشجويان شهر تهران ۸۶ ۹۰
۶۸ آينده نگر  حسين سلیمی چگونگي تأثير گرايش ديني بر نحوه نگرش به روابط جهاني در ميان دانشجويان ۸۶ ۸۸
۶۹ آينده نگر  حسين سوزنچي معني، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني با تأكيد بر علوم انساني ۸۶ ۹۴
۷۰ فرهنگی  محمدسعيد ذكايي بيگانگي تحصيلي و دانشگاهي دانشجويان ۸۶ ۸۸
۷۴ آينده نگر حمید کرمی‌پور تاريخ شفاهي و تدوين اسناد اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور ۸۶ ۹۴
۷۵ آينده نگر كورش فتحي واجارگاه طراحي و اعتباربخشي الگوي اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي علوم‌انساني دانشگاه‌ها ۸۶ ۹۰
۷۶ آينده نگر مجيد بزرگمهري بومي‌سازي، كاربردي سازي و اسلامي سازي دروس علوم سياسي و روابط بين‌الملل ۸۶ ۸۸
۷۷ آينده نگر حميد حيدري نظريه مردم سالاري ديني ۸۶ ۸۶
۷۸ آينده نگر هوشنگ رضايي انديشه‌هاي سياسي ۷ تن از انديشمندان اسلام ۸۶ ۸۷
۸۰ آينده نگر مهدي محسنيان‌راد نرم‌افزار mrp، ويژه تحقيقات علوم انساني و اجتماعي ۸۶ ۸۸
۸۳ آينده نگر محمدحسين جمشيدي انديشه سياسي ۶ تن از نديشمندان اسلام ۸۷ ۸۹
۸۴ آينده نگر محمدحسين جمشيدي انديشه سياسي ۷ تن از انديشمندان اسلام ۸۷ ۸۹
۸۵ آينده نگر كمال پولادي رابطه نظم و عدل در انديشه سياسي ايراني ۸۷ ۸۸
۸۶ فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: محمد رضایی) بررسي الگوی مصرف فرهنگی دانشجویی و نسبت آن با شکل‌گیری هویت دانشجویی ۸۷ ۹۳
۸۸ آينده نگر  محمود سریع القلم ريشه‌هاي اقتدارگرايي در دوره قاجار ۸۷ ۸۸
۸۹ آينده نگر نعمت‌اله عزيزي بررسي راه‌هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي در علوم انساني ۸۷ ۹۰
۹۰ آينده نگر مهدي محبتي پوشش و حجاب زن در شعر و ادبيات فارسي ۸۷ ۸۸
۹۱ اجتماعي فرشته موتابي بررسي هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن در دانشجويان و تدوين برنامه‌اي براي ارتقاي آن ۸۷ ۹۱
۹۳ آينده نگر داود غراياق زندي نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي در ايران ۸۷ ۹۴
۹۵ آينده نگر علي خورسندي طاسكوه فلسفه در روزگار فروبستگي ۸۸ ۸۸
۹۷ آينده نگر مرتضي بحراني هندسه معرفتي جريان‌هاي فكري جهان عرب ۸۸ ۸۸
۹۹ آينده نگر حسین ابراهیم‌‌آبادی آموزش و يادگيري در شبكه وب ۸۸ ۸۸
۱۰۱ اجتماعي حميد پور شریفی استانداردسازي مقياس ملي بهداشت رواني دانشجويان ۸۹ ۹۱
۱۰۲ اجتماعي جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: محمد رضایی) بررسي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر دانشگاه‌هاي كشور ۸۹ ۹۱
۱۰۳ اجتماعي غلامحسين خورشیدی بررسي واگذاري ۲۰% از خدمات رفاهي دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهكارهاي عملياتي‌سازي آن ۸۹ ۹۱
۱۰۵ اجتماعي سيد رحيم ابوالحسني راهبردهاي بومي‌سازي علوم اجتماعي در ايران ۹۰ ۹۲
۱۰۶ اجتماعي سبحان یحیایی مطالعه ايستارها و رفتارهاي پوششي دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۰۸ آينده نگر رستم فلاح اخلاق پژوهش ۹۰ ۹۴
۱۰۹ اجتماعي شهرام محمدخاني ساخت و استانداردسازي مقياس رشد روانشناختي دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۱۰ اجتماعي دانشگاه شاهد به نمایندگی زهرا کیاسالاری (مدیریت علمی: محسن فرمهینی فراهانی) بررسي آثار رعايت حجاب برتر در دانشگاه‌ شاهد از منظر دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و والدين دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۱۲/۴۹ آينده نگر نصرت‌ا… بدري فرصت‌ها و تهدیدهای دانشگاه‌های غیرانتفاعی در ایران ۹۰ ۰
۱۱۳ آينده نگر جلیل فتح‌آبادی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تهران به فعالیت‌های فرهنگی اعضای هیأت علمی بر اساس آیین‌نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ۹۰ ۹۱
۱۱۴ فرهنگی عباس وریج كاظمي تحلیل وضعیت مطالعات فرهنگی در ایران: زمینه اجتماعی، نهادی شدن و آینده آن ۹۱ ۹۴
۱۱۵ فرهنگی سید شهاب‌‌الدین پاک‌بین   طراحي و تدوين كارنامه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در سال تحصيلي ۸۹-۹۰ ۹۰ ۹۰
۱۱۶ فرهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به نمایندگی اصغر افتخاری تدوین نظام‌نامه ارتقاء حجاب و عفاف در دانشگاه‌های کشور ۹۱ ۹۴
۱۱۸ آينده نگر حسین ابراهیم‌‌آبادی انجام مرحله اول قرارداد ارزیابی طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی سومین دوره ارزیابی وبگاه‌های دولتی و جایزه ملی وب ۹۱ ۹۱
۱۲۲ فرهنگی ستار پروین ارزیابی پیامدهای اجتماعی-فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان (خصوصی) ۹۱ ۹۴
۱۲۳ آينده نگر سیدرضا شاکری بایسته‌ها و شرایط نظریه‌پردازی در علوم انسانی ایران با تأکید بر شناسایی موانع و ارایه راهبردهایی برای بومی سازی نظریه‌پردازی ۹۱ ۹۳
۱۲۴ آينده نگر روح ا… عباسی سنجش نگرش سیاسی دانشجویان ۹۱ ۹۲
۱۲۵ اجتماعي سید علی‌اکبر احمدی مطالعه تطبیقی بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در حوزه فرهنگی دانشگاه‌های تهران (مطالعه موردی دانشگاه‌های پیام نور تهران و صنعتی شریف) ۹۲ ۹۳
۱۲۷ زنان حمیدرضا حسن‌آبادی مطالعه ملی شناسایی عوامل بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: تدوین یک مدل ساختاری بر پایه نظریه شناختی اجتماعی حرفه‌ای ۹۲ ۹۵
۱۳۰ معاونت پژوهشی غلام‌رضا غفاري گزارش تفصيلي وضعيت اجتماعي كشور (بخش اول) ۹۳ ۹۵
۱۳۱ معاونت پژوهشی محمدرضا جوادي یگانه گزارش تفصيلي وضعيت اجتماعي كشور (بخش اول) ۹۳ ۹۵
۱۳۲ اجتماعي سيدمهدي اعتمادي‌فرد نگرش دانشجويان نسبت به فضاي دانشگاه (با تأكيد بر دانشگاههاي دولتي واقع در تهران) ۹۳ ۹۴
۱۳۳ فرهنگی حسین سراج‌زاده پیمایش طولی نگرش‌ها و رفتارهای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ۹۳ ۹۵
۱۳۴ آينده نگر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان به نمایندگی نعمت‌اله اکبری بررسي انتقادي مباني نظري جان لاک، نگاهي به سوي نظريه اسلامي- بومي ۹۳ ۹۶
۱۳۶ آينده نگر رضا نجف‌زاده نقش نهاد علم در تکوین آگاهی ملی در اندیشه سیاسی ایران: از ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۷ ۹۴ ۹۵
۱۳۷ معاونت پژوهشی آمنه احمدی بررسی، بازنگری و طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم بر اساس ضوابط سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ۹۴ ۹۴
۱۳۹ فرهنگی حسین ابراهیم‌‌آبادی بررسی سازوکارهای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در کشورهای منتخب ۹۴ ۹۵
۱۴۱ فرهنگی محمد خدایاری‌فرد تهیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی-آموزشی با رویکردی روش‌شناختی، تربیتی و اجتماعی به منظور اعتلای دینداری دانشجویان ۹۳ ۹۵
۱۴۲ فرهنگی عباس وریج كاظمي مطالعه تولیدات علمی کاذب در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۶
۱۴۳ فرهنگی محمد رضایی کلاس درس و چگونگی حضور سوژه متخلف: مورد کلاس‌های رشته‌های علوم اجتماعی و مهندسی دانشگاه تهران ۹۵ ۹۵
۱۴۴ اجتماعي اصغر ایزدی جیران خشونت و رنج در زندگی دانشجویی: پژوهشی انسان‌شناختی در دانشگاه‌های تهران و تبریز ۹۵ ۹۶
۱۴۵ فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع)- عادل پیغامی ماهواره‌های ارتباطی، تغییرات فرهنگی- اجتماعی و سیاستگذاری توزیع پیام برای جمهوری اسلامی ایران ۹۵ ۹۵
۱۴۶ اجتماعي محمدعلی زکریایی اپیدمولوژی (شیوع‌شناسی) اعتیاد با رویکرد به شیوع‌شناسی سوءمصرف مواد در بین دانشجویان با توجه به تجربه جهانی و پژوهش‌های داخلی ۹۵ ۹۷
۱۴۷ زنان ژاله شادی طلب ارتقای زنان به رتبه استادی در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۵
۱۴۸ زنان خدیجه کشاورز مسئله‌یابی دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۶
۱۴۹ معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی تهران به نمایندگی عباس قنبری باغستان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش عالی: نگاهی به تجربه مالزی در بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها ۹۵ ۹۷
۱۵۰ معاونت پژوهشی فریدون رحیم‌زاده بررسی و تحلیل تطبیقی وضعیت خدمات رفاه دانشجویی در کشورهای شاخص اروپایی و آسیایی ۹۵ ۹۵
۱۵۱ معاونت پژوهشی ابوالفضل کول‌آبادی مطالعه و تبیین پدیده مهاجرت نخبگان ایران ۹۵ ۹۵
۱۵۲ فرهنگی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خوارزمی به نمایندگی دکتر محمدحسین مشهدی‌زاده اردکانی تحلیل ثانویه اطلاعات طرح سنجش نگرش‌ها و رفتار دانشجویان با تأکید بر مقایسه یافته‌های دو مقطع ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ ۹۵ ۹۶
۱۵۳ آينده نگر طاهره میرعمادی روندهای تحول در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران و ارائه سناریوها و دیدگاه‌هایی برای آینده ۹۵ ۹۷
۱۵۴ زنان منصوره اعظم آزاده دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر مسائل اجتماعی ۹۵ ۹۶
۱۵۵ زنان امید علی‌احمدی فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه تحصیلات عالی زنان با ابعاد مختلف خانواده ۹۵ ۹۶
۱۵۶ زنان حمیرا سجادی دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر ابعاد مختلف سلامت ۹۵ ۹۶
۱۵۷ فرهنگی شیما غلامرضا کاشی تأثیر سیاستگذاری کلان آموزش عالی بر میزان اعتماد اجتماعی به اساتید دانشگاه‌های کشور ۹۵ ۹۶
۱۵۸ فرهنگی قاسم زائری تبارشناسی ایده انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (۵۹-۶۳) ۹۵ ۹۷
۱۵۹ اجتماعي انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش به نمایندگی نوراله پاشا نگرش دانشجویان به مشارکت در انجمن‌های دانشجویی ۹۵ ۹۶
۱۶۰ اجتماعي مهشید شهیدی بررسی تجربه احساس تنهایی در زندگی دانشجویی ۹۵ ۹۵
۱۶۱ اجتماعي شیرین احمدنیا سنخ‌شناسی رابطه استاد و دانشجو ۹۵ ۹۶
۱۶۳ زنان زهرا میلاعلمی دستاوردها و چالش‌های اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی: تحلیل بر یافته‌های پژوهشی ۹۵ ۹۶
۱۶۴ فرهنگی آرش نصر اصفهانی گزارش داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۹۵ ۹۵
۱۶۵ فرهنگی غلام‌رضا غفاری گزارش تطبیقی داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی سرمایه اجتماعی ۹۵ ۹۵
۱۶۶ فرهنگی زینب حسن‌پور درودگر گزارش تطبیقی داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی دینداری ۹۵ ۹۵
۱۶۷ آينده نگر اکبر فرجی ارمکی اخلاق حرفه‌ای دانشجویی در دانشگاه‌ها و ایده‌هایی برای سیاستگذاری در دانشگاه‌های ایران (قواعد، استانداردها و رویه‌ها) بر اساس تجربه‌های جهانی و تجارت زیسته دانشجویان ایرانی ۹۵ ۹۶
۱۶۸ فرهنگی عباس وریج كاظمي مطالعه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ ۹۵ ۹۸ قرارداد کارفرمایی
۱۶۹ اجتماعي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی اعظم راودراد مطالعه کیفی مسائل اجتماعی زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر ۹۵ ۹۶
۱۷۰ اجتماعي فضه غلامرضا کاشی ادراک دانشجویان از مسئولیت‌پذیری اجتماعی ۹۵ ۹۶
۱۷۳ زنان محمد رضایی دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: سیری در تغییرات ارزش‌ها و نگرش‌ها ۹۶ ۹۶
۱۷۴ فرهنگی ابراهیم توفیق بررسی تاریخی تولیدات علمی مکتوب مدرسه دارالفنون (تألیف و ترجمه) از تأسیس تا پایان دوره ناصری (۱۲۶۷-۱۳۱۳ ق) ۹۶ ۹۷
۱۷۶ اجتماعي مجتبی لشگری رفتارهای پرخطر دانشجویان در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیت در ایران: مرور نظام‌مند پژوهش‌های کمی موجود (۱۳۷۰-۱۳۹۶) ۹۶ ۹۶
۱۷۷ آينده نگر محمد حسینی مقدم تجارب آینده‌ اندیشی دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران و پیشنهاداتی برای آینده‌نگری دانشگاه در ایران ۹۶ ۹۶
۱۷۸ اجتماعي حسین خلیلی بررسی و تحلیل راهبردی اقتصاد تحصیلات تکمیلی هنر در ایران ۹۶ ۹۷
۱۷۹ اجتماعي ارمغان مهمدی شناسایی راهبردها، الگوها و برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در نظام‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها ۹۶ ۹۶
۱۸۰ آينده نگر گروه پژوهشی معماری شهری شبستان معمار ایرانیان به نمایندگی بابک داریوش اصول و معیارهای تدوین ضوابط کالبدی فضاهای آموزش عالی با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی ۹۶ ۹۸
۱۸۲ اجتماعي امید مظلومی مقدم مطالعه تأثیر کارکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی بر چگونگی توانمندسازی علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ۹۶ ۹۷
۱۸۳ فرهنگی حامد طاهری کیا زیست فرهنگی اساتید ۹۶ ۹۷
۱۸۵ اجتماعي مهشید شهیدی مطالعه‌ای بر وضعیت اخلاق استادی در ایران با تمرکز بر تجربه زیسته دانشجویان از تحقیر اجتماعی در روابط استاد- شاگردی ۹۶ ۹۷
۱۸۶ فرهنگی محمدجواد اسماعیلی ارزیابی جامعه‌شناسی سیاست‌های دینی دانشگاه در ایران پس از انقلاب ۹۶ ۹۷
۱۸۷ اجتماعي رحمن قهرمانپور تحولات جنبش دانشجویی بعد از ۱۳۸۸ ۹۶ ۹۷
۱۸۸ زنان نسیم‌السادات محبوبی شریعت پناهی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جنسیتی در آموزش عالی ۹۶ ۹۷
۱۸۹ زنان سمیه فریدونی تحلیل جنسیتی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران ۹۶ ۹۷
۱۹۰ فرهنگی رضا صفری شالی پیمایش ملی مصرف فرهنگی در دانشگاه ۹۶ ۹۷
۱۹۱ آينده نگر رضا مهدی بررسی و برنامه‌ریزی احیاء و زیباسازی نمادهای هویتی محلات منطقه ۸ ۹۶ ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۱۹۲ فرهنگی شروین وکیلی گسست نظام آموزشی ایران در دهه چهل و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی: تأملی فلسفی در باب دانشگاه‌های نیمه دوم حکومت پهلوی دوم ۹۶ ۹۷
۱۹۴ معاونت پژوهشی جبار رحمانی رویکردی جامعه‌شناسی به مفهوم ایران فرهنگی ۹۶ ۹۸ قرارداد کارفرمایی
۱۹۵ اجتماعي ندا حسینی میلانی چگونگی تبدیل مطالبلت صنفی به اعتراضات سیاسی ۹۶ ۹۷
۱۹۶ آينده نگر قاسم سلیمی پژوهش ابعاد فرهنگی اجتماعی بین‌المللی سازی آموزش عالی: تجربیات دانشجویان خارجی در ایران ۹۶ ۹۷
۱۹۷ آينده نگر دانشکده مطالعات جهان-به نمایندگی سعیدرضا عاملی- به مدیریت لیلا مولایی فرسنگی تجربه دانشجویان خارجی در ایران با تاکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی ۹۶ ۹۷
۱۹۸ زنان نفیسه شریفی تغییر سیاست‌های جمعیتی و تأثیر آن بر دانشجویان ۹۶ ۹۷
۱۹۹ اجتماعي سیدمحمود نجاتی حسینی مطالعه وضع شهروندی دانشگاهی گفتگویی در ایران ۹۶ ۹۷
۲۰۰ زنان زهرا آقاجانی نقش دانشگاه در تخفیف یا تشدید احساس ناامنی جنسیتی در زنان ۹۶ ۹۷
۲۰۱ زنان ژاله شادی طلب شناسایی و ارتقاء قابلیت‌های مدیریت زنان شاغل در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی ۹۶ ۹۸ قرارداد کارفرمایی
۲۰۲ آينده نگر محمد حسینی مقدم آینده‌نگری مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۹۶ ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۲۰۳ معاونت پژوهشی غلام‌رضا ذاکر صالحی اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزیر علوم از منظر حقوق اداری ۹۶ ۹۷
۲۰۴ اجتماعي فاطمه سادات علمدار بررسی فرایند انتخاب واکنش بی‌تفاوتی به وضعیت علمی نامطلوب در نظام آموزشی- پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی ۹۷ ۹۸
۲۰۹ زنان اسماء کرجی روایت دانشجویان دختر در مواجهه با استادان مرد ۹۷ ۹۷
۲۱۱ اجتماعي سعیده سعیدی مهاجرت بازگشتی نخبگان و چالش‌های ادغام آنها در آموزش عالی ایران ۹۷ ۹۸
۲۱۴ بین‌الملل سعیده سعیدی تجربه زیسته دختران خارجی در دانشگاه‌های ایران ۹۷ ۹۸ قرارداد کارفرمایی
۲۱۷ معاونت پژوهشی رضا ماحوزی حامیان علم و فناوری در جهان و ایران ۹۸ ۹۸

 


طرح‌های در دست اجرا

کد طرح گروه مجري عنوان قرارداد سال شروع طرح  توضیحات
۱۹۳ معاونت پژوهشی سید عبدالامیر نبوی نقاط عطف تاریخی و تطور در شخصیت و خلقیات ایرانیان از مشروطه تا دفاع مقدس ۹۶ قرارداد کارفرمایی
۲۰۵ اجتماعي سیدهادی مرجایی بررسی تجربه جامعه‌پذیری دانشگاهی در دانشگاه‌های خارجی؛ مطالعه موردی دانشگاه میسوری هند ۹۷
۲۰۶ اجتماعي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی سیدمهدی اعتمادی‌فر- به مدیریت علمی ابوعلی ودادهیر آداب و سوگیری هنجاری در علم و فعالیت‌های آکادمیک ۹۷
۲۰۷ فرهنگی سیدعلی خالقی‌نژاد تحلیل برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی در ایران و مقایسه آن با برنامه درسی عمومی ده دانشگاه بین‌المللی ۹۷
۲۰۸ اجتماعي مهدی حسین‌زاده فرمی فرهنگ در بستر محلی؛ اندیشه‌ها و گفتگوهایی پیرامون حوزه‌های متنوع فرهنگی ایران ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۲۱۰ معاونت پژوهشی حامد زمانی منش تدوین گزارش‌های تحلیلی، کاربردی و سیاستی پیرامون حوادث و رویدادهای اجتماعی (۱۶ گزارش به صورت متنی و تصویری) ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۲۱۲ معاونت پژوهشی اسماعیل عباسی تحلیل حقوقی و شفاف‌سازی مبانی و ضوابط حاکم بر نقل و انتقال اموال در دانشگاه‌ها و حدود اختیارات هیئت وزیران و هیئت امنا در این زمینه ۹۷
۲۱۳ فرهنگی رضا صمیم شکاف نسلی و ثبات سیاسی در ایران معاصر ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۲۱۵ فرهنگی مهرداد عربستانی زندگی، میراث و جایگاه دکتر نادر افشاری در انسان‌شناسی تصویری ایران ۹۸
۲۱۶ معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به نمایندگی غلامحسین کریمی دوستان به مدیریت علمی  شهرام یوسفی‌فر تاریخ دارالمعلمات (اولین مرکز آموزش عالی دختران ۱۲۹۷-۱۳۱۲) ۹۸
۲۱۸ معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نمایندگی سیروس علیدوستی به مدیریت علمی محمد ربیعی پژوهش و طراحی نظام رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی در ایران ۹۸
۲۱۹ معاونت پژوهشی جبار رحمانی پیمایش سواد زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموزان متوسطه ۹۸ قرارداد کارفرمایی