جست‌و‌جوی همه منابع

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با هدف حمایت از صاحبنظران و ترویج آرا و نظریه‌های ابتکاری و بدیع در حوزه علوم انسانی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره را با کمک اصحاب آکادمی برگزار می‌کند.

از متقاضیان محترم برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی) تقاضا می‌شود پس از مطالعه ضوابط و مقررات برگزاری این گونه محافل علمی فرم درخواست را دریافت کرده و پس از تکمیل طرحنامه مورد نظر آن را به آدرس ایمیل naghd@iscs.ac.ir ارسال کنید.

جهت پیگیری ارسال طرحنامه و بررسی آن می‌توانید با شماره تماس ۲۲۷۶۷۴۹۰ (۰۲۱) (دفتر معاونت پژوهشی مؤسسه) تماس بگیرید.

 

فرم درخواست

شیوه‌نامه برگزاری کرسی‌های علمی- ترویجی مؤسسه

آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی

آیین‌نامه حمایت از کرسی‌ها

ترکیب، اهداف و اختیارات

شرح وظایف