جست‌و‌جوی همه منابع

چشم انداز و افق گروه، تحقیق و پژوهش در حوزه «علوم انسانی دیجیتال و محاسباتی» خواهد بود. در حالیکه تمرکز محققان در گروه بطور خاص معطوف به علوم ارتباطات اجتماعی خواهد بود- با توجه به اهمیت این شاخه برای علوم دیجیتالی و محاسباتی- منتها با توجه به ذات بینارشته ای علوم ارتباطات و همچینین چشم انداز گروه، فعالیت های گروه به این شاخه علمی محدود نخواهد بود. بر این اساس، اعضای گروه در رشته های علمی ای که با علوم ارتباطات همپوشانی دارند (مانند مطالعات فرهنگی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی) نیز فعالیت خواهند کرد. «علوم انسانی دیجیتال و محاسباتی» بعنوان زیربنای معرفت شناسانه گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی، محققان و پژوهشگران گروه را قادر می سازد تا در حوزه های بدیع و جدیدی که ذیل این مفهوم تعریف می شوند به تحقیق و پژوهش بپردازند. از جمله این حوزه ها می توان به مطالعات دیجیتال، علوم اجتماعی محاسباتی، مطالعات اپلیکیشن، مطالعات بازی، روش شناسی آمیخته و … اشاره کرد. این امر همچنین بستری فراهم می کند تا محققان دیگر گروه های پژوهشی موسسه نیز هم بتوانند از نتایج فعالیت های گروه بهره ببرند و هم بتوانند در طرح های تحقیقاتی مشترک با گروه همکاری کنند.

مدیر گروه

  • دکتر عباس وریج کاظمی از ۱۴/۴/۱۳۹۹ تا کنون

اعضای هیئت علمی گروه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع عضویت
دکتر عباس وریج کاظمی جامعه‌شناسی دانشیار  سرپرست گروه
دکتر حامد طاهری کیا سیاستگذاری فرهنگی استادیار عضو پیوسته
دکتر صدرا خسروی علوم ارتباطات اجتماعی استادیار عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می توانید از طریق سرکار خانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۴۹

تلفن تماس با مدیر گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۳۰

پست الکترونیک مدیر گروه           kazemi@iscs.ac.ir