جست‌و‌جوی همه منابع

حضور زنان در آموزش عالی طی دو دهه اخیر افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنان تحصیل‌کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده است. گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اتخاذ رویکردی پژوهشی به مسائل زنان در آموزش عالی ایران و با توجه به ضرورت ارتقاء اثربخشی آنان در نظام آموزش عالی کشور تشکیل شده است. مهمترین هدف این گروه، تمرکز بر مسائل زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. انجام طرح‌های پژوهشی، انتشار گزارش‌های راهبردی و مقاله‌های علمی- پژوهشی مهمترین فعالیت‌های محوری گروه را شکل می‌دهند.

مدیر گروه

  • سرکار خانم دکتر خدیجه کشاورز

اعضای هیئت علمی گروه

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته علمی
نوع عضویت
دکتر خدیجه کشاورز
استادیار
جامعه‌شناسی
سرپرست گروه
دکتر لیلا فلاحتی
استادیار
علوم اجتماعی
عضو پیوسته
دکتر سعیده سعیدی
استادیار
 انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی
عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می‌توانید از طریق سرکار خانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید. تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۴۹

تلفن تماس با مدیر گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۲۸

پست الکترونیک مدیر گروه: keshavarz@iscs.ac.ir