جست‌و‌جوی همه منابع

تحلیل فضای زندگی فرهنگی، زیست‌بوم فرهنگی آموزش عالی و مسائل فرهنگی دانشگاه و مقتضیات و شئونات فرهنگی سبک زندگی دانشجویان و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهایی برای بهبود آن از مهمترین مسائل و دغدغه‌ها و مساله این گروه است. در طی ۱۰ سال فعالیت علمی پژوهشی و آموزشی، این گروه توانسته است برنامه‌های پژوهشی علمی مرتبطی مانند «مطالعات فرهنگی ایران»، «تحلیل فرهنگی و اجتماعی کلاس درس»، «مصرف فرهنگی دانشجویان»، «خوابگاه‌های دانشجویی»، «نظام‌نامه حجاب و عفاف دانشگاهی» را پیگیری کند. علاوه بر فعالیت‌های علمی پژوهشی، این گروه از سال ۱۳۹۰ اقدام به جذب دانشجوی دکتری پژوهش‌محور در رشته «سیاست‌گذاری فرهنگی» کرده است و در حال حاضر ۳۱ دانشجوی دکتری در این رشته مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی هستند.

اهداف
 • شناخت زیست‌بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی دانشگاه
 • شناسایی، نقد و ارائه الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی
 • الزامات فرهنگی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
 • تحلیل فرهنگی نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی
 • مطالعه تطبیقی فضاهای فرهنگی در دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد و پیام نور)

مدیر گروه

این گروه تاکنون سرپرست‌های مختلفی داشته است که به ترتیب عبارتند از:

 • دکتر عباس وریج کاظمی از ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ تا کنون
 •  دکتر رضا صمیم از ۹۵/۳/۳ تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
 • دکتر سیدمحمود نجاتی حسینی از ۹۳/۸/۱ تا ۹۵/۳/۳
 • دکتر جبار رحمانی از ۹۲/۳/۱ تا ۹۳/۸/۱
 • دکتر نعمت‌الله موسی پور از ۹۱/۳/۱ تا ۹۲/۳/۱
 • آقای نادر نورمحمد از تاریخ ۹۰/۳/۱ تا  ۹۱/۳/۱
 • دکتر رضا صمیم از تاریخ ۸۸/۴/۱ تا ۹۰/۳/۱
 • دکتر وحید شالچی از تاریخ ۸۶/۴/۱ تا ۸۸/۴/۱
 • دکتر سیدابوالحسن ریاضی از تاریخ ۸۶/۴/۱ لغایت ۸۶/۹/۱

اعضای هیئت علمی گروه

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته تحصیلی
نوع عضویت
دکتر عباس وریج کاظمی
دانشیار
جامعه‌شناسی
 مدیر گروه
دکتر رضا صمیم دانشیار
جامعه‌شناسی
عضو پیوسته
دکتر رضا ماحوزی
دانشیار
فلسفه
عضو پیوسته
 دکتر علیرضا مرادی استادیار جامعه‌شناسی  عضو پیوسته

 ارتباط با گروه

با این گروه می توانید از طریق سرکار خانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۴۹

تلفن تماس با مدیر گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۳۰

پست الکترونیک مدیر گروه:  kazemi@iscs.ac.ir